02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

Contact Us

Kinjai Co.,Ltd
88/28 M.6 T.Bangnamjeard A.Muang Samutsakorn 74000

TEL: 02-482-3121 ต่อ 14
FAX: 02-482-3122
EMAIL: kinjaithailand@gmail.com
LINE ID: @kinjai