02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว ER-70S ขนาด2.4x1000mm. iราคาต่อ 5 กก.

Category : Hardware & Tools

Info2.4x1000mm.
Quantity

In stock

Price ฿ 1,144