02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

ลวดเชื่อม MIG CO2 ตรา Bridge ขนาด 1.2 มิล ม้วน 15 กก.

Category : Hardware & Tools

Infoขนาด 1.2 มิล
Quantity

In stock

Price ฿ 845