02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

เครื่องเจาะดิน 520 พร้อม ดอกเจาะ 8 นิ้ว ( แบบรถเข็น )

Category : Agricultural & Garden Equipment / ขุด เจาะ พรวนดิน

Info1ชุด
Quantity

In stock

Price ฿ 4,490