02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

ใบมีดตัดหญ้ามะละกอ แบรนด์ TNK 14''x1.8mm

SKU : 924-ฮบ01-0005

Category : Agricultural & Garden Equipment

Introduction

ใบมีดตัดหญ้ามะละกอ แบรนด์ TNK 14''x1.8mm

Infoใบมีดตัดหญ้ามะละกอ แบรนด์ TNK 14''x1.8mm
Quantity

In stock

Price ฿ 180
Description

ใบมีดตัดหญ้ามะละกอ แบรนด์ TNK 14''x1.8mm