02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับตัดหญ้า 10นิ้ว 40 ฟัน สีทอง

Category : Agricultural & Garden Equipment

Info1 ใบ
Quantity

In stock

Price ฿ 150
Description

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับตัดหญ้า WORKMAN 255x25.4x36T สำหรับตัดหญ้าตัดง่ายคมพิเศษ