02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

ใบเลื่อยวงเดือน DIAMONDFINGER 9''x40P

Category : Hardware & Tools

Introduction

ใบเลื่อยวงเดือน DIAMONDFINGER 9''x40P สำหรับงานเหล็ก คมไม่เหลือเศษ

Infoใบเลื่อยวงเดือน DIAMONDFINGER 9''x40P
Quantity

In stock

Price ฿ 230
Description

ใบเลื่อยวงเดือน DIAMONDFINGER 9''x40P สำหรับงานเหล็ก คมไม่เหลือเศษ