02-4823121 ต่อ 15 @kinjai

Open 8.30 - 16:30 น. 02-4823121 ต่อ 15

เกจ์ CO 2 รุ่น มีฮิตเตอร์ ระบบไฟ 36V

Category : Hardware & Tools

Infoเกจ์ CO 2 รุ่น มีฮิตเตอร์ ระบบไฟ 36V
Quantity

In stock

Price ฿ 880
Description

ระะบบไฟ                                                      36V ระบบการทำงาน                                             ฮีตเตอร์ (Heater) ขนาดหน้าจอ                                                 2"